DUŻO PEREŁKOWYCH CHWIL W NOWYM ROKU!

REGULAMIN

. DEFINICJE

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną o prowadzenie Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wiążący się z zwarciem Umowy o świadczenie usług, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - 1. Sklep Internetowy “La Perełka” jest prowadzaony przez firmę: Iga Skrobacz Soul PR ul.Sarnowska 21, 63-900 Rawicz NIP: 6991909067, REGON:  
386674009 Rozliczenia odbywaja się na rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski. 

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie deezee.pl.

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17. Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnych Usług elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie. 

18. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego , zgodnie z Umową o świadczenie usług. W zakresie, w jakim Usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy “La Perełka” jest prowadzaony przez firmę: Iga Skrobacz Soul PR ul.Sarnowska 21, 63-900 Rawicz NIP: 6991909067, REGON:  
386674009 Rozliczenia odbywaja się na rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski. 

Numer konta : 90 1050 1748 1000 0097 3373 8646

2.Sklep internetowy La Perełka prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę http://www.laperelka.pl

3.Wszystkie ceny podane w sklepie La Perełka są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny w sklepie LaPerełka są stałe i nie podlegają promocją.

4.Wszelkich płatności związanych z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.

5.Rejestracja konta w sklepie La Perełka jest bezpłatna.

6.Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7.Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane sa wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

8.. Korzystanie ze strony internetowej laperelka.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

 

II. Zamówienia

1. Zamówienie może złożyć klient po podaniu danych osobowych oraz adresowych w formularzu zamówienia- (UWAGA towar szyty na zamówienie.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD.

3. Możliwe są następujące formy płatności:  
Przelewem - po złożeniu zamówienia i wybraniu takiej formy płatności w e-mailu z podsumowaniem zamówienia wysyłany jest numer rachunku bankowego oraz kwota do zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie zamówienie jest pakowane i wysyłane.
 Poprzez PayU - po złożeniu zamówienia i wybraniu takiej formy płatności klient dokonuje opłaty przez system PayU wpłata dociera do sprzedawcy w e-mailu z podsumowaniem zamówienia wysłana jest informacja ze stanem zamówienia oraz formą płatności jaka została wybrana.W przypadku problemów z płatnościa prosimy o kontakt. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie PayU zamówienie jest pakowane i wysyłane.


4. Wysyłka towaru następuje w przeciągu 2  dni roboczych od momentu uszycia towaru (realizacja to ok 16-18 dni roboczych). Sklep zastrzega sobie jednak opóźnienie w wysyłce w szczególnych przypadkach do 3 dni roboczych. W przypadku opóźnień Sklep poinformuje o tym Klienta.

6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłki związane z brakiem kontaktu z Klientem.

7. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędy cenowe wynikające z usterek technicznych , które znacznie zaniżaja jak i zawyżają cene towaru. W tych okolicznościach zamówienie nie trafia ostatecznie do realizacji, a jego status jest wstrzymuje się. Samo złożenie zamówienia przez klienta jest bowiem tylko wyrażeniem chęcie zakupu. 

 

III. Wymiany

1. Zwrotowi nie podlega towar szyty na zamówienie lub pod wymiar.

Mimo że w większości przypadków można zwrócić produkt zakupiony w sklepie internetowym, czyli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to takie prawo nie ma zastosowania w przypadku m.in. produktów na zamówienie. co oznacza iż jest to wyjątek  od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazany są w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Z artykułu tego możemy się dowiedzieć, kiedy nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy. 

 
 

IV. Zwroty

1. Klient ma prawo zwrócić kupione przedmioty  w terminie do 14 dni.

2. 14 dni na zwrot liczony jest od momentu odebrania przesyłki do momentu nadania paczki zwrotnej.

3. Zwracane przedmioty nie powinny nosić śladów użytkowania. 

4. Prosimy przed odesłaniem staranne zabezpieczyć produkt i jego opakowanie np. folią lub dodatkowym pudełkiem.

5. Przed wysłaniem zwrotu należy najpierw wypełnic formularz zwrotu.
Formularz udostępniony jest na stronie sklepu w sekcji "Informacje".
Nie trzeba go drukowac wystarczy wysłać go do nas drogą elektroniczną na adres biuro@laperelka.pl w tytule podając numer zamówienia.

6. Numer zamówienia potrzebny przy rejestrowaniu formularza zwrotu znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia.

7. Zwroty wysyłane 'Za pobraniem' nie będą odbierane.

8. Prawdo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
b) dotyczących świadczeń audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
f) dostarczenia prasy
g) usług w zakresie gier hazardowych

10. Nie ma możliwości zwrotu należności przekazem pocztowym.

11. Zlecenia przelewów wykonywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki.

12 Paczkę ze zwrotem należy przesłać na adres Sklepu

  Adres : La Perełka , Ul. Sarnowska 21 , 63-900 Rawicz

13. W przypadku odrzucenia zwrotu produkt/produkty zostaną odesłane do Klienta na Jego koszt.

         

V. Reklamacje produktów nieużywanych

1. Procedura produktów używanych przedstawiona jest w paragrafie niżej.

2. Wszystkie produkty wysyłane przez Sklep są dwukrotnie sprawdzane: raz przy wejściu na magazyn, dwa przy wyjściu do Klienta. Czasem zdarzają się jednak wady przeoczone przez pracowników Sklepu, które podlegają reklamacji.

3. Wadliwy produkt należy odesłać na adres biura/firmy (zakładka: Kontakt) wraz z wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu

4. Zapoznać się z paragrafem regulaminu pt. 'Ogólne warunki odsyłania przesyłek'.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci zapłatę lub (po konsultacji z Klientem) zaproponuje na wymianę inny produkt.

8. Brak kontaktu/informacji o reklamacji ze strony Sklepu oznacza, że została ona rozpatrzona na korzyść Klienta, a nowy egzemplarz odesłany na Jego adres na koszt Sklepu.

 

VI. Reklamacje produktów używanych

1. Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy produktów używanych. Procedura reklamacji produktów nieużywanych przedstawiona jest w paragrafie wyżej.

2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji produktu używanego należy wadliwy produkt odesłać na adres biura wraz z paragonem/fakturą oraz wydrukowanym i wypełnionym formularzem .

3. pt. 'Ogólne warunki odsyłania przesyłek'.

4. Decyzja reklamacyjna zostanie podana listownie lub mailowo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

5. Produkt do reklamacji należy dostarczyć czysty i suchy.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci zapłatę lub (po konsultacji z Klientem) zaproponuje na wymianę inny produkt.

 

VII. Ogólne warunki odsyłania przesyłek

1. Przesyłki wysyłane za pobraniem, na paczkomat, e-przesyłkę lub na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

2. Prosimy o solidne zapakowanie i zabezpieczenie produktu oraz oryginalnego opakowania, aby w trakcie transportu nie uległ on zniszczeniu.


VIII.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reaklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu dp tych procedur.

8.1 Szczegółowe informace dotyczliwości korzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądoych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie internetowej Urzedu ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https:// uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2 Przy prezesie Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (tel. 225560333,email kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny : Pl. Powstńców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasadowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3 Konsuent posiada nastepujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacjii dochodzenia rozszczeń: (1)wniosek o rozstrzygnięcie sporu dos tałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie : http:// www.spsk.wiih.org.pl/);(wniosek z pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej inforacji na stronei inspektora własciwegi ze wzgędu na miejsce wykonywania działlności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych nalezy ochrona konsumenta (m.in Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są miedzy innymi mailowo pod adresem porady@dla kosnumentów.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połaczenie wg taryfy operatora.)

8.4Pod adresem http:// ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiedzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o uświadczenie usług (więcej informacji na stronie platformy lub pod Https:// uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php) VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie La Perełka. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

cdscdscs