DUŻO PEREŁKOWYCH CHWIL W NOWYM ROKU!

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Usługodawcy („Serwis”) („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu, niezależnie od tego, czy prezentowany jest w ramach dedykowanej strony internetowej czy aplikacji mobilnej, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania (przy czym aktualność części zapisów może zależeć od bieżącej dostępności określonych usług czy funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub uruchomienia przez nas aplikacji mobilnej).

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca Sklep Internetowy “La Perełka” jest prowadzaony przez firmę: Iga Skrobacz Soul PR ul.Sarnowska 21, 63-900 Rawicz NIP: 6991909067, REGON:  386674009 


JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również użytkowników (łącznie: „Użytkownicy”), którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

witryn internetowych i wszelkich stron oznaczonych lub współoznaczonych marką Meta (poprzednio: Facebook) (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Meta Platforms Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited („Produkty firmy Meta”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Produkty firmy Meta udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Produktów firmy Meta, w tym dotyczących Danych Osobowych;

aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Produktów firmy Meta kampanii reklamowych.

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz, w szczególności w celu realizacji na Twoją rzecz usług elektronicznych dostępnych w naszym Serwisie, umów sprzedaży, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Ci możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach naszego Serwisu w oparciu o treść Regulaminu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu;

b)działania marketingowe Administratora, spółek z Grupy Kapitałowej CCC lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) np. prezentowanie Ci reklam i ofert naszej Grupy, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z Grupy Kapitałowej CCC lub partnerów);

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

2. KONTO

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie, możesz założyć swoje Konto. Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta oraz z naszego Serwisu, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

prowadzenie Twojego Konta, abyś mogła/mógł cieszyć się z korzyści, które Ci oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin;


Działania marketingowe Administratora (podmioty wymienione w pkt 10 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) np. prezentowanie Ci reklam i ofert , także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora 

3. NEWSLETTER  
Twoje Dane Osobowe podane w związku z zapisem na Newsletter, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera w każdym czasie.
newsletter może być do Ciebie lepiej dostosowany w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inaczej przedstawimy newsletter kierowany do mężczyzn, a inaczej do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Twoje Dane Osobowe zebrane w związku ze złożeniem zamówienia, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie lub punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia;


działania marketingowe Administratora,np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów);

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

5. REKLAMACJE

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie Twojej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b)ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu ceny opłaconej gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby złożyć reklamację.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się co najmniej 1 rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji – przy czym okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z odstąpieniem od umowy i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)obsługa złożonego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;


b)ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń/adres e-mail, numer rachunku bankowego w przypadku obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy jest dobrowolne, ale może być konieczne, aby odstąpić od umowy.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obsługi złożonego przez Ciebie oświadczenia oraz okres wynikający z przepisów prawa, które zobowiązują nas do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

7. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;


8. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, w tym te które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywne prowadzenie naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,-podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;


zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykorzystywania przez nas, w szczególności na naszym koncie instagramowym oraz w innych materiałach promocyjnych, Twoich zdjęć, które przekażesz nam lub oznaczysz odpowiednim hasztagiem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie łączącej nas umowy licencji;

9. KONKURSY

W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

-przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora przeprowadzenia konkursu;


realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

10. REMARKETING  
Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

zachęcenie Ciebie do powrotu do naszego Serwisu, w tym umożliwienie Ci kontynuowania przerwanego procesu zakupu (np. w przypadku zamknięcia strony internetowej powodującego „porzucenie” koszyka), w szczególności z wykorzystaniem dedykowanych, sprofilowanych wiadomości email dostosowanych do etapu na jakim prowadziłaś/prowadziłeś zakupy (w szczególności kierujemy się troską o Twój czas, tak abyś nie straciła/stracił szansy na dokończenie rozpoczętego już i często zaawansowanego procesu zakupu, który zwykle wymagał od Ciebie zaangażowania w poszukiwanie odpowiednich produktów, porównywania ich, dodawania do koszyka etc.) - podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora  (utrzymywanie relacji i dbanie o relacje z potencjalnymi Klientami).

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, abyśmy mogli realizować nasze działania w ramach remarketingu.PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nieustannie poszerza zakres dostępnych dla Użytkowników usług. W przypadku uruchomienia nowych usług zmodyfikuje niniejszy dokument.

Administrator przekazuje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osobom których dane przetwarza przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia informacje np. o następujących środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są Dane Osobowe.

CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

cdscdscs